4 arm PEG-Thiol 4臂巯基PEG

4 arm PEG-Thiol 4臂巯基PEG 

     品牌:金畔生物  Laysan  Nanocs修饰性PEG

    在生命科学领域,上海金畔生物为业界提供了丰富的实验室和生物医药生产研发的产品。庆祝上海金畔生物正式成为Laysan、Nanocs品牌的修饰性PEG的签约代理商,在这里要感谢广大客户多年来对上海金畔生物科技有限公司的支持和厚爱,我们将一如既往的为广大客户带来Laysan、Nanocs品牌的修饰性PEG高品质的产品和服务,欢迎广大新老客户来电咨询。

Laysan–4 arm PEG-Thiol 4臂巯基PEG 

4 arm PEG-Thiol, MW 10,000   四臂巯基修饰性聚乙二醇 10000   $120.00/g

4 arm PEG-Thiol, MW 10,000   四臂巯基修饰性聚乙二醇 10000   $480.00/5g

四臂PEG-巯基,4-Arm PEG-Thiol

英文名称: 4-Arm PEG-Thiol 4-Arm PEG-SH

商品型号: 4-Arm PEG-Thiol

详情介绍:
修饰性PEG品牌:金畔生物、Laysan、Nanocs、Sunbio、Avanti
纯度:95%以上
分散系数:小于等于1.05
状态:白色固体或者粘稠液体,取决于分子量大小。

常规分子量:2K、3.4K、5K、6K、8K、10K、20K

非常规分子量:400、600、800、1k、

溶解性:溶于大部分有机溶剂,和水有很好的溶解性。
保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。
注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

注:

1) 可接受客户指定基团(功能团)PEG多臂PEG单分散短链小分子PEG(2个、3个、4PEG重复单元组成),嵌段共聚物定制和技术服务。

2)部分产品可以提供套装(不同分子量的PEG套装) 

3)部分产品可以提供公斤级的量

基本信息

别    名:

四臂聚乙二醇巯基、4ARM-PEG-Thiol

纯度:

>95%

分子式:

分子量:

2000、3400、5000、10000、20000

产品属性:

巯基化PEG

外   观:

粘稠液体或者固体粉末,取决于分子量

保存条件:

零下20℃

用   途:

仅供科研实验使用,不用于诊治

溶解性:

溶于大部分有机溶剂,如:DCM、DMF、DMSO、THF等等。在水中有很好的溶解性。

注意事项:

取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

应用简介:

巯基功能化PEG衍生物可以用来修改蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组。PEG衍生物可以增加溶解度和稳定性,降低免疫原性的多肽和蛋白质。巯基化PEG还可以用来修饰纳米AU材料。

相关产品

货号

品名

缩写

含量

分子量

MEPG-SH

甲氧基PEG巯基

mPEG-Thiol,MEPG-SH

>95%

1K、2K、4K、5K、10K、20K

HS-PEG-SH

巯基PEG巯基

Thiol-PEG-Thiol,HS-PEG-SH

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

HS-PEG-SH

四臂PEG巯基

4-Arm PEG-Thiol

>95%

2K、5K、10K、20K

8-Arm PEG-Thiol

八臂PEG巯基

8-Arm PEG-Thiol

>95%

10K、20K、40K

HS-PEG-COOH

巯基PEG羧基

Thiol-PEG-AA,HS-PEG-COOH

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

HO-PEG-SH

羟基PEG巯基

Thiol-PEG-OH,HO-PEG-SH

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

HS-PEG-Mal

巯基PEG马来酰亚胺

Thiol-PEG-MAL,HS-PEG-Mal

>90%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

HS-PEG-SC

巯基PEG-N羟基琥珀酰亚胺酯

Thiol-PEG-SCM,HS-PEG-SCM

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

HS-PEG-NHS

巯基PEG活性酯

Thiol-PEG-NHS,HS-PEG-NHS

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

HS-PEG-DA

巯基PEG丙烯酸酯

Thiol-PEG-Acrylate,HS-PEG-DA

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

HS-PEG-AcA

巯基PEG丙烯酰胺

Thiol-PEG-ACA,HS-PEG-AcA

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

HS-PEG-Hydrazide

巯基PEG酰肼

HS-PEG-Hydrazide

>90%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

NH2-PEG-SH

巯基PEG氨基

Thiol-PEG-Amine,NH2-PEG-SH

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

Biotin-PEG-SH

生物素PEG巯基

Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH

>90%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

DSPE-PEG-SH

N-二硬脂酰磷脂酰乙酰胺PEG巯基

DSPE PEG Thiol, DSPE-PEG-SH

>90%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

N3-PEG-SH

叠氮PEG巯基

Azido PEG Thiol, N3-PEG-SH

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

ALK-PEG-SH

炔烃PEG巯基

Alkyne PEG thiol, ALK-PEG-SH

>95%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

FA-PEG-SH

叶酸PEG巯基

Folic acid PEG thiol, FA-PEG-SH

>90%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

FITC-PEG-SH

荧光素PEG巯基

Fluorescein PEG Thiol, FITC-PEG-SH

>90%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

RB-PEG-SH

罗丹明PEG巯基

Rhodamine PEG Thiol, RB-PEG-SH

>90%

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

Cy5.5-PEG-SH

CY5.5-PEG巯基

Cy5.5 PEG Thiol, Cy5.5-PEG-SH

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K

Cy3.5-PEG-SH

CY3.5-PEG巯基

Cy3.5 PEG Thiol, Cy3.5-PEG-SH

1K、2K、3.4K、5K、10K、20K